Over Kassandra

Ik ben Kassandra Goddijn, auteur en ervaringsdeskundige KOPP-coach.

Psychische problemen
Mijn moeder had de diagnose schizofrenie. Daarmee behoor ik tot de meer dan een half miljoen volwassenen in Nederland die vallen onder de doelgroep KOPP/KOV: Kind van Ouder met Psychische Problemen/Kind van Ouder met Verslaving. En dat is een voorzichtige schatting. Ik begeleid sinds 2013 andere volwassen KOPP’ers naar autonomie in verbinding.
In mijn visie neem ik niet alleen mijn eigen ervaringen, maar ook die van zeer veel anderen mee. Ik was van jongs af aan op een gepassioneerde manier geïnteresseerd in psychologie. Een interesse die ik combineer met een holistische manier van kijken.

Autodidact
Mijn visie is het resultaat van dertig jaar ervaringen rangschikken, proberen te doorgronden, informatie zoeken, conclusies trekken en toetsen. Ik ben autodidact, ik heb mijn eigen opleiding samengesteld waarbij ik mij heb laten leiden door mijn nieuwsgierigheid en verlangen om de menselijke psyche te doorgronden. Juist doordat ik niet aan een universiteit heb gestudeerd, ben ik in staat om out-of-the-box verbanden te leggen die in de academische wereld niet per se worden gewaardeerd.

Invalshoeken
Mijn eerste invalshoek is altijd de ervaring. Die van mezelf of die van de ander, uit de eerste hand welteverstaan. Ik bouw alleen voort op informatie waarvan ik heb gevoeld dat die kloppend is. Ik beschouw mijn visie als een werkhypothese; het is een doorlopend empirisch onderzoek.
Mijn inspiratie komt verder voort uit het systemisch denken, het Boeddhisme, PRI (Past Reality Integration), westerse psychologie, holisme, persoonlijkheidsmodellen uit de Transactionele Analyse en Insights Discovery, en meer recent: traumadeskundigheid van (o.a.) Franz Ruppert, Gabor Maté, Esther Perel, Bessel van der Kolk en Peter Levine.

KOPPcoaching
Sinds 2015 heb ik een goedlopende praktijk waarin ik volwassen KOPP'ers begeleid. Daarbij komen normalisering, het geven van context (traumabewuste psycho-educatie) en traumawerk aan de orde. Meer informatie over mijn werk als coach vind je op www.koppcoaching.nl.

 

€ 12,99
Van taboe naar traumabewust - E-book

Laagdrempelige uitleg over wat psychotrauma eigenlijk is en hoe je daarvan kunt herstellen, beschreven vanuit de ervaring. Tevens een heldere visie op het verband tussen trauma en psychisch lijden.Van taboe naar traumabewust Trauma. Dat dat alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. Kassandra Goddijn legt op een begrijpelijke manier uit wat trauma wél is. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze lichamelijke en emotionele reacties daarop die nog tientallen jaren na dato voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen zien we in ruime mate overal om ons heen. We beseffen alleen niet wat we zien. We lijken het verband ook niet te wíllen zien. Kassandra Goddijn schetst in vlotte taal wat dat taboe betekent. Hoe het maakt dat trauma zich van generatie op generatie blijft verspreiden. Met een almaar groeiende hoeveelheid psychisch lijden tot gevolg. Want, zoals veel hulpverleners en ervaringsdeskundigen al lang weten: psychische en psychiatrische problemen zijn geen aandoeningen of hersenstoornissen. Het zijn invoelbare en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Het integreren van trauma is de weg naar herstel. En dat begint bij traumabewustzijn.

€ 24,50
Van taboe naar traumabewust

Trauma Dat dat alleen zou gaan over afschuwelijke en uitzonderlijke gebeurtenissen, is een hardnekkig misverstand. Kassandra Goddijn legt op een begrijpelijke manier uit wat trauma wél is. Niet de gebeurtenis zelf, maar onze lichamelijke en emotionele reacties daarop die nog tientallen jaren na dato voor grote problemen kunnen zorgen. Die problemen zien we in ruime mate overal om ons heen. We beseffen alleen niet wat we zien. We lijken het verband ook niet te wíllen zien. Taboe Kassandra Goddijn schetst in vlotte taal wat dat taboe betekent. Hoe het maakt dat trauma zich van generatie op generatie blijft verspreiden. Met een almaar groeiende hoeveelheid psychisch lijden tot gevolg. Want, zoals veel hulpverleners en ervaringsdeskundigen al lang weten: psychische en psychiatrische problemen zijn geen aandoeningen of hersenstoornissen. Het zijn invoelbare en diep-menselijke reacties op jong psychotrauma. Als we dat breed gaan erkennen, kunnen we een enorme winst behalen op het gebied van gezondheid en welzijn. Beweging Van taboe naar traumabewust is interessant voor Iedereen die belangstelling heeft voor psychische gezondheid en psychisch lijden. Het boek past in de beweging die er momenteel gaande is in de ggz, een beweging naar de inzet van multideskundigheid, naar minder professionele afstand en naar normalisering van de uit de hand gelopen diagnostiek. Brug Met dit boek probeert Kassandra een brug te slaan tussen de werelden van ggz en persoonlijke ontwikkeling. Het is daarmee ook bedoeld als inspiratie voor hulpverleners van alle soorten, zowel in de reguliere ggz als in het ‘alternatieve’ circuit. Het integreren van trauma is de weg naar herstel. En dat begint bij traumabewustzijn.